TRV:02930

ID TRV:02930
Bok 510
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Klaringer i AT-system: Minste klaring mellom ledende deler i AT-system skal være som angitt i EN 50119, det vil si:
  • 300 mm (statisk klaring) og
  • 200 mm (dynamisk klaring).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon