TRV:02943

ID TRV:02943
Bok 510
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ved havari: Havarerte/defekte vern skal ha varsel som er godt synlig ved inspeksjon.
  1. Defekte vern skal skiftes ut snarest.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon