TRV:02953

ID TRV:02953
Bok 510
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Vern: I mast med overgangen mellom luftkurs og kabel skal det være overspenningsbeskyttelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon