TRV:02956

ID TRV:02956
Bok 510
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Grovvern: Grovvern (klasse 1) skal installeres ved avgrening fra lokal netteier til Bane NOR.
  1. Vernene bør dubleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon