TRV:02957

ID TRV:02957
Bok 510
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Finvern (klasse 2): Finvern eller “mellomvern” (klasse 2) skal installeres i hovedfordeling (“omformerrom”) ved alle innkommende linjer/kabler.
  1. Utførelse: Vernene bør dubleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon