TRV:02967

ID TRV:02967
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Fordelingssystem: Ved valg av fordelingssystem (IT, TN eller TT) skal det vurderes om tilgjengeligheten til systemet er tilstrekkelig høy ved de aktuelle feil- og driftstypene anlegget kan utsettes for.
  1. Utførelse: Kurser som medfører driftsforstyrrelser i togfremføringen ved utkobling, skal ikke ha jordfeilbrytere, men skal ha enten jordfeilovervåking eller jordfeilvarsler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon