TRV:02968

ID TRV:02968
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Selektivitet: Det skal tas hensyn til selektivitet mellom ulike vern slik at viktige deler av anlegget ikke berøres av feil i andre anleggsdeler.
  1. Utførelse: Når det må benyttes jordfeilbrytere eller -reléer, skal kun den aktuelle kursen med jordfeil kobles ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon