TRV:02969

ID TRV:02969
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Isolasjonsovervåkning: For IT-anlegg forsynt fra egen transformator skal det benyttes isolasjonsovervåkning, ettersom en forankoblet jordfeilbryter i hovedforsyningen fra skilletransformatoren ikke vil fungere i slike anlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse 2022-03-17 Korrigert feil, se endringsforslag 3249.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon