TRV:02970

ID TRV:02970
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Overvåking: Til alle driftskritiske anlegg skal det prosjekteres overvåkning av strømforsyningen (sikringer/vern med alarmkontakt, spenningsmåling, isolasjonsovervåkning eller lignende).
  1. Utførelse: Feil- og alarmsignaler skal kunne fjernavleses.
  2. Utførelse: Det skal utarbeides prosedyrer slik at utbedring av isolasjons-/jordfeil utbedres snarest mulig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon