TRV:02975

ID TRV:02975
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Nettstasjon: Nettstasjonene skal være i kiosk eller bygning. Kiosken bør plasseres utenfor sone for kontaktledning.
  1. Utførelse: Plassering av og avstand mellom nettstasjoner skal tilpasses slik at alt utstyr tilføres spenning innenfor toleransekravene for utstyret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon