TRV:02978

ID TRV:02978
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Stabil drift: For sikrings-, tele- og fjernstyringsanlegg (og alle andre anlegg av stor betydning for togfremføringen) skal reservestrømforsyningen sikre driften av installasjonene, slik at bortfall av primærstrømforsyning ikke gir driftsforstyrrelser.
  1. Vurdering: Det skal utføres en analyse av sikkerheten (pålitelighet og tilgjengelighet) i den primære strømforsyningen som grunnlag for vurdering av behov for reservestrømforsyning.
  2. Utførelse: Seriekobling av UPS-er kan med fordel unngås.
  3. Utførelse: Behov for å transformere mellom 230 V IT og 400 V TN skal begrunnes.
  4. Vurdering: Tiltak med redundans på primærforsyningen og omfang av reservestrømsforsyning skal vurderes samlet med hensyn til kostnader og spesifiserte krav til tilgjengelighet (MTBF og MTTR).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon