TRV:02981

ID TRV:02981
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Aggregatkontakt og vender: Sammen med utvendig montert aggregatkontakt for tilkobling av mobilt aggregat skal det settes opp en vender. Dette forenkler beredskapen ved driftsforstyrrelser og omfattende vedlikehold.
  1. Utførelse: Innvendig skal det installeres en vender med valg av:
    * normal forsyning (primærkraft)
    * frakoblet
    * fra aggregat.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon