TRV:02982

ID TRV:02982
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ukritisk utstyr for togfremføring: Installasjoner og utstyr som ikke har betydning for togfremføringen, skal forsynes fra primærforsyningen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon