TRV:02984

ID TRV:02984
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Egen reservestrømforsyning: For utstyr som er plassert langt unna en eksisterende reservestrømkilde, kan det vurderes/prosjekteres en egen reservestrømforsyning basert på beregning av nødvendig krav for tilgjengelighet på energiforsyningen, se Tilgjengelighet for energiforsyning.
  1. Utførelse: Primærforsyning hentes fra nettstasjon/lavspenningstavle eller reservestrømtransformator fra kontaktledningen.
  2. Utførelse: Lokal reservestrømforsyning kan utføres med UPS eller med likeretter/batteri.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon