TRV:02985

ID TRV:02985
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ekstern forsyning: Dersom transformatoren forsyner installasjoner utenfor Bane NORs anlegg, skal dette være en egen forsyningskrets som ikke deles med noe av Bane NORs installasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon