TRV:02986

ID TRV:02986
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Avregning: Bane NORs standardvilkår for avregning av 16⅔ Hz energi, se spesielt avsnitt 3.3, beskriver hvordan alle anlegg som forbruker 16,7 Hz energi fra Bane NORs banestrømforsyningsanlegg skal innmeldes, registreres og bygges.
  1. Utførelse: Alle anlegg med årlig stipulert energiforbruk på over 15 000 kWh skal ha egen energimålerutrustning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon