TRV:02991

ID TRV:02991
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Konfigurasjon, IT-system: Kobling av reservestrømtransformatoren er vist i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'. _Den videre koblingen til returkretsen avhenger av sporfelter og mulig langsgående jordleder.
  1. Utførelse: Utjevning foretas til returkretsen.
  2. Utførelse: Sikringen på ”A”-siden skal settes opp med separate holdere slik at det blir mulig å skifte sikring uten utkobling av kontaktledningsspenningen.
  3. Utførelse: Skillebryter på ”A”-siden skal benyttes dersom utkobling på annen måte er vanskelig.
  4. Utførelse: På ”A”-siden skal det settes opp et overspenningsvern (metalloksidavleder). Krav til utførelse er gitt i [510], kapittel 7. Krav til jordingselektroder er gitt i [510], jording.
  5. Utførelse: ”B”-siden (returforbindelse) kobles til returkretsen.
  6. Utførelse: Lavspenningsviklingens nøytralpunkt (”b”) skal forsynes med en gjennomslagssikring (overspenningsavleder/nullpunktssikring, jf. §5-4 i '"`UNIQ--nowiki-00000001-QINU`"').
  7. Utførelse: Gjennomslagssikringen skal være utført slik at den danner varig jordforbindelse når det opptrer en driftsfrekvent overspenning over avlederen. Den skal tåle strømovergangen uten å medføre fare for omgivelsene. I ledningsforbindelsen mellom ”b” og jord må det ikke plasseres smeltesikringer eller brytere, dog skal det anbringes kortslutningsanordning slik at utskiftning av avleder kan skje uten fare.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon