TRV:02993

ID TRV:02993
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Dobbeltspor: For dobbeltspor bør det, ved forsyning av anlegg på begge sider av sporene, monteres to reservestrømtransformatorer (én for hvert spor).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon