TRV:02994

ID TRV:02994
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Reserveforsyning fra kontaktledningen: Ved reserveforsyning fra kontaktledningen gjelder følgende krav:
  1. Utførelse: Omkobling skal gjennomføres automatisk etter en innstillbar tidsforsinkelse ved bortfall av hovedforsyningen.
  2. Utførelse: Anlegget skal overvåkes minst med driftsstatus.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon