TRV:02994

ID TRV:02994
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Tilkobling: Reservestrømtransformatoren skal være permanent tilkoblet kontaktledningsanlegget og skal være dimensjonert for å tåle de elektriske og mekaniske påkjenningene som kan oppstå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon