TRV:02997

ID TRV:02997
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst m) Overvåking: Driftsstatus for reservestrømtransformatoren bør fjernovervåkes slik at sikringsbrudd eller andre feil kan detekteres før innkobling av reservestrømforsyningen blir nødvendig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon