TRV:02998

ID TRV:02998
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Reserveforsyning med fast aggregat: Aggregatet skal dimensjoneres for belastning og varighet tilpasset forventet periode for bortfall av hovedforsyningen.
  1. Utførelse: Det bør etableres rutine for etterfylling av drivstoff ved langvarig drift.
  2. Utførelse: Aggregatet skal starte automatisk etter en innstillbar tidsforsinkelse ved bortfall av hovedforsyningen.
  3. Utførelse: Aggregatet skal overvåkes minst med driftsstatus og drivstoffnivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon