TRV:02999

ID TRV:02999
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Redundans: UPS bør ikke benyttes som eneste reservestrømskilde.
  1. Unntak: For mindre anlegg med høy leveringssikkerhet i primærforsyningen kan kun UPS aksepteres.
  2. Utførelse: Uten annen reservestrømskilde skal batterikapasiteten dimensjoneres for full belastning i minimum 8 timer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon