TRV:03000

ID TRV:03000
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ytelse: Ytelsen for UPS-anlegget skal være dimensjonert etter og tilpasset størrelsen og typen belastning. Belastninger med høy startstrøm, dårlig effektfaktor eller ulineære belastninger (brolikerettere etc.) skal spesielt vurderes i denne sammenheng.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon