TRV:03006

ID TRV:03006
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Automatikk: For anlegg der bortfall av strømforsyningen kan medføre fare for personer, skal nødstrømforsyningen sikre automatisk drift av de respektive anlegg i tilstrekkelig lang tid slik at farlige situasjoner unngås.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon