TRV:03007

ID TRV:03007
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Robusthet: Nødstrømforsyning skal ikke baseres på systemer som gir utkobling ved første feil.
Nødbelysning er den vanligste belastningen for nødstrømforsyning. En mye brukt alternativ løsning er å etablere nødbelysning med batteri i hver lampe, som tennes automatisk ved bortfall av strømforsyningen. Slik belysning finnes som fastmonterte armaturer og som håndholdte lamper med ladestasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon