TRV:03010

ID TRV:03010
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Geografisk plassering: Elektrotekniske bygninger med rom av kategori 0 (GSM-R-sentral, datasentre etc.) skal lokaliseres etter retningslinjer gitt i klassifiseringsforskriften og objektsikringsforskriften. Relevante normer er EN 50600-1 og EN 50600-2-1 (eventuelt andre normer i samme serie).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon