TRV:03012

ID TRV:03012
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) VVS: Det skal ikke forekomme ledninger for vann og kloakk eller stakekum for kloakk i elektrotekniske rom.
  1. Unntak: Vannrør tillates kun i forbindelse med kjøling av teknisk utstyr.
  2. Unntak: Batterirom kan ha innlagt vann og avløp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at elektrisk utstyr blir utsatt for vannskader som kan føre til funksjonsfeil.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon