TRV:03012

ID TRV:03012
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) VVS: Det skal ikke forekomme ledninger for vann og kloakk eller stakekum for kloakk i elektrotekniske rom.
  1. Unntak: Vannrør tillates kun i forbindelse med kjøling av teknisk utstyr.
  2. Unntak: Batterirom kan ha innlagt vann og avløp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon