TRV:03013

ID TRV:03013
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Gass, fjernvarme: I elektrotekniske rom skal det ikke forekomme rør for gass og damp.
  1. Unntak: Brannslukkingsanlegg kan installeres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon