TRV:03015

ID TRV:03015
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Rom i kjeller: Det bør unngås å plassere elektrotekniske rom i kjeller.
  1. Utførelse: Dersom elektrotekniske rom likevel blir plassert i kjeller, og det kan være fare for oversvømmelse, skal det være avløp i rommet med tilbakeslagsventil.
  2. Vurdering: Ved en prosjektering av ny bygning bør en mindre flomutsatt tomt vurderes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon