TRV:03018

ID TRV:03018
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Uautorisert tilgang: Elektrotekniske rom skal sikres mot uautorisert tilgang ved tiltak i planløsning og utførelse (skallsikring, valg av byggematerialer etc.).
Veiledning finnes i EN 50600-2-5.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon