TRV:03020

ID TRV:03020
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Krav til gulv: Støpte gulv skal være stålpusset. Markfuktighet skal ikke kunne trenge inn i rommet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon