TRV:03021

ID TRV:03021
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Byggeteknikk: Elektrotekniske hus kan være prefabrikkert eller bygges på stedet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon