TRV:03023

ID TRV:03023
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Kabelinntak: Kabelinntak skal være tette slik at fuktighet og/eller gnagere ikke kan komme inn i rommet/skapet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon