TRV:03027

ID TRV:03027
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Gulvareal: Innvendig størrelse på elektroteknisk rom skal beregnes ut fra det utstyr som rommet skal inneholde.
  1. Utførelse: Det anbefales å inkludere noe gulvareal som reserve, minimum plass for et stativ.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon