TRV:03028

ID TRV:03028
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Takhøyde: Takhøyden skal være minimum 240 cm fra overkant av ferdig gulv (vanlig gulv eller datagulv).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er at utstyr skal kunne plasseres uhindret i rommet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon