TRV:03029

ID TRV:03029
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Avstand mellom rader: Utstyr i Ekomnett skal installeres i skap med minimum avstand på 120 cm mellom skapradene.
  1. Utførelse: Krever installert utstyr i skap tilgang på både bak- og fremside, skal slik tilgang sikres.
  2. Utførelse: Dersom plassen i rommet tilsier det, bør bruk av kabinetter med svingramme eller tilsvarende typer kabinetter vurderes.
  3. Utførelse: Skap med utstyr som ikke trenger tilgang fra baksiden, kan plasseres med baksiden inn mot vegg.
EN 50174-2 har veiledning for arealbehov og kabelfremføring i ulike fagmiljøer i bygninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon