TRV:03030

ID TRV:03030
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Arkivplass: I elektrotekniske rom av kategori 1 og 2, bør det avsettes plass for skap og reoler for oppbevaring av beskrivelser/tegninger, reservedeler,etc. samt arbeidsplass for enklere vedlikehold. I elektrotekniske rom av kategori 3, bør det være oppbevaringsplass for dokumentasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon