TRV:03032

ID TRV:03032
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Frittstående skap: Skap kan ha arbeidslys med en hensiktsmessig plassering.
  1. Utførelse: Tenning av lys skal være tidsbegrenset.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon