TRV:03033

ID TRV:03033
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kiosk: Kiosk skal ha rimelig godt arbeidslys, 200 lux på horisontalplan.
  1. Unntak: AT-kiosk prosjekteres normalt uten tilgang på 230 V. (Lyskilde må medbringes for vedlikehold.)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon