TRV:03034

ID TRV:03034
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Elektrotekniske rom generelt: Elektrotekniske rom skal ha rimelig godt arbeidslys, 500 lux på horisontalplan.
  1. Utførelse: Fast installert arbeidslys skal ha uprioritert energiforsyning.
  2. Utførelse: Dersom det er reservestrømforsyning, kan orienteringslys i rommet forsynes fra denne.
Det anbefales å bruke armaturer med LED-lamper
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon