TRV:03037

ID TRV:03037
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
I elektrotekniske rom kan bruk av GSM(-R)-telefon være regulert.

g) Kommunikasjonsbehov: I elektrotekniske rom skal et eventuelt kommunikasjonsbehov kartlegges og beskrives ut fra rommets funksjon og tjenester.

  1. Utførelse: Nær følsomt teknisk utstyr kan bruk av GSM(-R)-telefon være begrenset. Telefonen må da parkeres i eget stativ, fortrinnsvis ved dør. Med lokal tilpasning med kabel eller lokal trådløs kommunikasjon (bluetooth e.l.) kan samtaler føres ved utstyr mens telefonen er plassert i stativ.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon