TRV:03044

ID TRV:03044
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Datagulv: Der det benyttes datagulv skal dette utformes i samsvar med EN 12825.
  1. Utførelse: Klasser for datagulv i henhold til EN 12825 for styrke, sikkerhetsfaktor og nedbøyning skal bestemmes på grunnlag av vekten til forventet installert utstyr.
  2. Utførelse: Der belastningen på gulvet ikke er kjent ved bygging, kan EN 50600-2-1:2014 avsnitt 8.3 brukes som veiledning.
  3. Utførelse: Gulvet kan forsterkes lokalt under oppstillingsplass for tungt utstyr.
Eksempler på tungt utstyr som kan ha behov for forsterkning er høyspent koblingsanlegg, transformator, brannslukkingsutstyr.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon