TRV:03047

ID TRV:03047
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Automatisk brannslukkeanlegg: Rom av kategori 0 og 1 med utstyr for ekomnett skal ha automatisk brannslukkeanlegg.
  1. Vurdering : Automatisk slukkeutstyr skal vurderes også for andre rom med kostbart utstyr med stor kritikalitet.
  2. Utførelse: Brannslukkeanlegget bør konstrueres slik at det ved utløsning i minst mulig grad skader de elektriske installasjonene.
  3. Utførelse: Aktuelle gassblandinger skal inneholde minimalt med halogener.
  4. Utførelse: Dersom det ofte oppholder seg mennesker i rommet, skal gassene ikke være giftige.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon