TRV:03048

ID TRV:03048
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Manuelt slukkeapparat: Elektrotekniske rom i bygninger skal ha manuelt slukkeapparat (håndapparat) i eller i umiddelbar nærhet.
  1. Unntak: For mindre rom kan det alternativt fastsettes i rutiner at håndapparat skal medbringes ved arbeid som medfører varmeutvikling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon