TRV:03049

ID TRV:03049
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Brannvarslingsanlegg: Det skal installeres brannvarslingsanlegg som detekterer og varsler brann i alle rom slik at tiltak kan iverksettes for å begrense personskader, materielle skader og utetid som følge av brann.
  1. Utførelse: Brannvarslingsanlegget skal være FG-godkjent, for å sikre tilstrekkelig kvalitet på brannvarslingsanlegget.
  2. Utførelse: Utløst brannalarm skal medføre akustisk alarm i hele bygningen. I rom med mye støy bør det i tillegg vurderes om visuell alarm er nødvendig for å sikre at personell varsles.
  3. Utførelse: Brannvarslingsanlegget skal sende signal til fjernstyringsanlegget med angivelse av hvilket rom det er detektert brann i, slik at operatør kan iverksette tiltak.
  4. Utførelse: En enkelt feil (for eksempel en falsk alarm) i brannvarslingsanlegget skal ikke redusere jernbanens tilgjengelighet, det vil si at dersom brannvarslingsanlegget automatisk kobler ut komponenter, skal dette skje på en selektiv måte.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon