TRV:03053

ID TRV:03053
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Klarering for tilgang: En person skal ha klarering fra Bane NOR for å få de nødvendige nøkler for tilgang til (elektrotekniske) rom. Tilgang til elektrotekniske rom skal bare gis til godkjent personale. (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, FOR-2006-04-28-458, §3, 6 og 9).
  1. Utførelser: I utgangspunktet bør person med klarering for tilgang til et definert elektroteknisk rom også ha nødvendig klarering for å komme frem til dette rommet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon