TRV:03054

ID TRV:03054
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Adgangskontroll for andre ekomoperatører: Bane NOR kan gi tilgang til ekomoperatør som har innlosjert teknisk utstyr i Bane NORs elektrotekniske rom.
  1. Utførelse: Innlosjering av teknisk utstyr tillates ikke i elektrotekniske rom av kategori 0, 1 og 2.
  2. Utførelse: Tilgang for ekomoperatørens driftspersonale kan etter vurdering begrenses til gitte tider eller av andre restriksjoner.
  3. Utførelse: Der ekomoperatørers driftspersonale gis tilgang til Bane NOR sine tekniske rom, skal deres adgang til skap med Bane NOR sitt utstyr begrenses ved avtale, instruks eller avlåst skap.
Se https://www.banenor.no/samlokalisering for Bane NOR sin standardavtale for samlokalisering av elektronisk kommunikasjonsutstyr.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon