TRV:03055

ID TRV:03055
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ombygning: Gamle låser med ukurant sylinder bør fjernes.
  1. Vurdering: Elektronisk låsesystem bør vurderes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon