TRV:03056

ID TRV:03056
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Eksisterende låsesystem: Eksisterende låsesystemer skal vedlikeholdes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon