TRV:03057

ID TRV:03057
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Omfang: Elektronisk låsesystem kan omfatte dører i nye og eksisterende bygninger.
 1. Utførelse: Elektronisk låsesystem består av en sentralt plassert tjener med database over alle tilgangsrettigheter og begrensninger og mange lokalt plasserte sentralsystemer.
 2. Utførelse: De nødvendige bestemmelser for tilgangsrettigheter og begrensninger under et lokalt plassert sentralsystem skal speiles så ofte det er nødvendig fra den sentralt plasserte tjeneren.
 3. Utførelse: Elektronisk låsesystem kan monteres på dører til rom for (ikke uttømmende liste)
  • sikringsanlegg
  • ekomnett (telelosjirom)
  • lavspenningsanlegg
  • høyspenningsanlegg
  • nødaggregat
  • avstengt lager
  • kontorlandskap
  • hovedinngang
  • avstengte utearealer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon